Home - Palestina

Merħba fl-Uffiċċju Rappreżentattiv tar-Repubblika ta’ Malta fil-Palestina.

Dan l-Uffiċċju Rappreżentattiv fetaħ f’ Ramallah, il-Palestina  f’ Ġunju 2009 u huwa r-riżultat tar-rabtiet tradizzjonali u ta’ ħbiberija bejn Malta u l-Palestina.

Apparti mit-tisħiħ tar-relazzjonijiet bejn Malta u l-Palestina fl-isferi politiċi u ekonomiċi, l-Uffiċċju Rappreżentattiv jinkoraġġixxi ukoll ħidma u ko-operazzjoni bejn il-poplu Malti u dak Palestinjan.

L-għan tal-Uffiċċju Rappreżentattiv huwa ukoll li jsegwi mill-qrib u b’ mod kostanti l-bidliet fis-sitwazzjoni politika tal-pajjiż, kif ukoll l-iżviluppi rigward il-Proċess ta’ Paċi bejn Israel u l-Palestina. L-għan aħħari ta’ dan il-proċess  huwa l-kisba ta’ Stat Indipendenti u Demokratiku Palestinjan li jgħix maġenb l-Istat ta’ Israel. Id- Diplomazija Bilaterali u s-sapport fi ħdan l-Unjoni Ewropea u organizzazzjonijiet oħra internazzjonali ta’ relevanza,  huma mezzi sabiex jinkiseb dan il-għan.

Permezz ta’ dan is-sit wieħed jista’ jidħol fis-sit tal-Gvern Malti kif ukoll siti relatati oħra. L-għan ta’ dan is-sit huwa li jipprovdi għajnuna sabiex tinsab informazzjoni dwar Malta u dan l-Uffiċċju.